Αποποίηση ευθύνης Bigshopper

Γενικός

Ο Bigshopper B.V. (Εμπορικό Επιμελητήριο 72518529), στο εξής αναφερόμενος ως Bigshopper, σας δίνει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Bigshopper και σας προσκαλεί να λάβετε υπόψη την προσφορά του. Ο Bigshopper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή ή να διαγράψει χωρίς να σας το έχει ενημερώσει σχετικά.

Οι πληροφορίες στον ιστότοπο προορίζονται ως μη δεσμευτικές και όχι ως συγκεκριμένη προσφορά για τη σύναψη συμφωνίας. Οι συμφωνίες ολοκληρώνονται μόνο με την αποδοχή μιας προσφοράς Bigshopper που αναφέρεται ως τέτοια.

Περιορισμένης ευθύνης

Τα υλικά που προσφέρονται στην ιστοσελίδα προσφέρονται χωρίς καμία εγγύηση ή αξίωση για ορθότητα. Αυτά τα υλικά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από το Bigshopper. Ο Bigshopper παρουσιάζει προϊόντα από διάφορα καταστήματα ιστού. Όταν συμβαίνουν αλλαγές στα καταστήματα ιστού, όπως είναι οι αλλαγές προϊόντων ή τιμών, είναι πιθανό αυτά τα καταστήματα να μην μεταβιβαστούν στο Bigshopper εγκαίρως. Ο Bigshopper παρακολουθεί τις αλλαγές των διαφόρων ηλεκτρονικών καταστημάτων όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστόσο, ο Bigshopper δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αλλαγές που έχουν κάνει τα Καταστήματα στο διαδίκτυο στην προσφορά. Τα βίντεο σε αυτόν τον ιστότοπο προστίθενται αυτόματα στα προϊόντα, οπότε ενδέχεται ένα βίντεο να μην ταιριάζει ακριβώς με ένα προϊόν ή να περιέχει ανακρίβειες, το Bigshopper δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με αυτά τα υλικά είναι με το Bigshopper. Η αντιγραφή, η διανομή και οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών των υλικών δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή έγκριση του Bigshopper, υπό την προϋπόθεση και μόνο εφόσον προβλέπεται διαφορετικά σε κανονισμούς υποχρεωτικού νόμου (όπως το δικαίωμα προσφοράς), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα υλικά.

Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση ιστοσελίδων ή μεμονωμένων στοιχείων (όπως εικόνων, βίντεο ή διαδραστικών εφαρμογών) από τον ιστότοπο σε μια σειρά πλαισίων ή μέσω ενός ενσωματωμένου συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα, εάν προκύψει σύγχυση σχετικά με την προέλευση του υλικού.

Ο Bigshopper δεν πωλεί προϊόντα. Ο Bigshopper περιορίζεται στην προβολή καταστημάτων με τα αντίστοιχα προϊόντα. Όλα τα δεδομένα που προέρχονται από προϊόντα παρέχονται από συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όταν ένας καταναλωτής αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια ηλεκτρονική αγορά, ο καταναλωτής το παραγγείλει απευθείας από το σχετικό κατάστημα. Το Bigshopper δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε στα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον χρήστη κατά τη διάρκεια και μετά την αποστολή. Ο Bigshopper δεν είναι επίσης υπεύθυνος για το υλικό που παρέχεται από συνδεδεμένα καταστήματα (εικόνες, πληροφορίες κλπ.).